MAGAZINE

Verenigingsblad

Oud Bathmen is het verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen e.o.Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor leden.

Inhoudsopgave maart 2022 (42e jaargang, nr 1)

1   Van de redactie
2   Inhoud
2   Nieuwe leden
2   Bestuur
3   Van het bestuur
4   De Tweede Wereldoorlog in mijn buurt
9   Wie heeft foto’s uit april 1945 van beschadigde of verwoeste boerderijen in Bathmen?
10  De windmolen van Bathmen
23  ‘Toos uut de bos’: over Katinka Limpers -van Rood
38  Op zoek naar informatie over Belcampo 39 Uit ons archief

 

Redactie

Oud Bathmen wordt samengesteld onder eindredactie van Henk ten Katen.

Enkele artikelen uit recente afleveringen:
– De Bathmense Kermis en alles daaromheen
– Historische achtergronden van de winterwandeling
– De groei en groeistuipen van Bathmen
– In gesprek met: ….. (Bathmenaren)

Inhoudsopgave 1981-2019

De inhoudsopgave van Oud Bathmen vanaf 1981 t/m 2019 (dec) staat in de index op onderwerp. Dit pdf-bestand is ook te doorzoeken op woord of auteur. Wilt u een bepaald artikel lezen, kom dan naar ons HIP (Historisch Info Punt, Schoolstraat).

Inleveren kopij

Wilt u een historisch verantwoorde bijdrage leveren aan Oud Bathmen?
De uiterlijke inleverdata voor de kopij zijn:

  • 15 februari
  • 1 mei
  • 1 augustus
  • 15 oktober

U kunt uw bijdrage per e-mail sturen naar de redactie of opsturen naar het secretariaat OKB.

Menu