MAGAZINE

Verenigingsblad

Oud Bathmen is het verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen e.o.Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor leden.

Inhoudsopgave oktober 2020 (40e jaargang, nr 3)

1             Van de redactie
2             Bestuur
3             Voorwoord van de voorzitter
4             Grondleggers OKB
12           Roelof Boonstra
16           Ereleden
19           Historie – statistiek – verenigingsactiviteiten
29           Voorzitter oktober 1980 – 1981: Bernard Woelderink
33           Bathmen, ‘t dorp woar wie ammoa van holdt
35           Voorzitter van 1980 – 1989: Willem de Vries
36           Voorzitter van april 1989 – april 1996: Ton Koot
38           Voorzitter van april 1996 – najaar 2001: Winnie Duiven
41           Wie hadden het toen voor het zeggen
46           Voorzitter najaar 2001 – maart 2006: Jan Bleijenberg
49           Voorzitter maart 2006 – april 2014: Ger Wisselink
51           Voorzitter april 2014 – april 2016: Gerard Gervedink Nijhuis
55           Voorzitter april 2016 – heden: Fons Smit
57           Van Verenigingsblad naar ‘Oud Bathmen’
61           De Schipbekke
64           Knipselkrant jaar 2000
65           In gesprek met Betje Krukkeland-Tuitert
78           Nieuwe leden
79           Tot slot
80           ‘De Boevinck’

Redactie

Oud Bathmen wordt samengesteld onder eindredactie van Henk ten Katen.

Enkele artikelen uit recente afleveringen:
– De Bathmense Kermis en alles daaromheen
– Historische achtergronden van de winterwandeling
– De groei en groeistuipen van Bathmen
– In gesprek met: ….. (Bathmenaren)

Inhoudsopgave 1981-2019

De inhoudsopgave van Oud Bathmen vanaf 1981 t/m 2019(dec) staat in de index op onderwerp.Dit pdf-bestand is ook te doorzoeken op woord of auteur.Wilt u een bepaald artikel lezen, kom dan naar ons HIP (Historisch InfoPunt,Schoolstr.).

Inleveren kopij

Wilt u een historisch verantwoorde bijdrage leveren aan Oud Bathmen?
De uiterlijke inleverdata voor de kopij zijn:

  • 15 februari
  • 1 mei
  • 1 augustus
  • 15 oktober

U kunt uw bijdrage per e-mail sturen naar de redactie of opsturen naar het secretariaat OKB.

Menu