MAGAZINE

Verenigingsblad

Oud Bathmen is het verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen e.o.Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor leden.

Inhoudsopgave maart 2022 (42e jaargang, nr 2)

1   Van de redactie
2   Inhoud
2   Nieuw lid
3   Jaarverslag 2021
7   Verslag ALV 2022
12  In gesprek met Albert Stegeman
23  Rythmeen, Uutvlog en de Riete
33  Complete fotoserie van bevrijding Bathmen
42  Uit ons archief

 

Redactie

Oud Bathmen wordt samengesteld onder eindredactie van Henk ten Katen.

Enkele artikelen uit recente afleveringen:
– De Bathmense Kermis en alles daaromheen
– Historische achtergronden van de winterwandeling
– De groei en groeistuipen van Bathmen
– In gesprek met: ….. (Bathmenaren)

Inhoudsopgave 1981-2022

De inhoudsopgave van Oud Bathmen vanaf 1981 t/m 2022 (maart) staat in de index op onderwerp. Dit pdf-bestand is ook te doorzoeken op woord of auteur. Wilt u een bepaald artikel lezen, kom dan naar ons HIP (Historisch Info Punt, Schoolstraat).

Inleveren kopij

Wilt u een historisch verantwoorde bijdrage leveren aan Oud Bathmen?
De uiterlijke inleverdata voor de kopij zijn:

  • 15 februari
  • 1 mei
  • 1 augustus
  • 15 oktober

U kunt uw bijdrage per e-mail sturen naar de redactie of opsturen naar het secretariaat OKB.

Menu