MAGAZINE

Verenigingsblad

Oud Bathmen is het verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen e.o.Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor leden.

Inhoudsopgave juni 2021 (41e jaargang, nr 2)

1   Van de redactie
2   Inhoud
2   Nieuwe leden
2   Bestuur
3   Van de voorzitter
4   Jaarverslag
9   Voortgang renovatie van de aula
11  Algemene jaarvergadering 2021
12 Jaarrekening 2020 en begroting 2021
13 Toelichting op de jaarrekening 2020 en begroting 2021
16 Verslag kascommissie
16 Voorstel tot contributieverhoging in 2022
17 In gesprek met Appie Ribbink
25 Oproep
26 De Bathmense landen deel 2
27 Van geldschieter tot Boerenleenbank
36 Uit ons archief

Redactie

Oud Bathmen wordt samengesteld onder eindredactie van Henk ten Katen.

Enkele artikelen uit recente afleveringen:
– De Bathmense Kermis en alles daaromheen
– Historische achtergronden van de winterwandeling
– De groei en groeistuipen van Bathmen
– In gesprek met: ….. (Bathmenaren)

Inhoudsopgave 1981-2019

De inhoudsopgave van Oud Bathmen vanaf 1981 t/m 2019 (dec) staat in de index op onderwerp.Dit pdf-bestand is ook te doorzoeken op woord of auteur. Wilt u een bepaald artikel lezen, kom dan naar ons HIP (Historisch Info Punt, Schoolstraat).

Inleveren kopij

Wilt u een historisch verantwoorde bijdrage leveren aan Oud Bathmen?
De uiterlijke inleverdata voor de kopij zijn:

  • 15 februari
  • 1 mei
  • 1 augustus
  • 15 oktober

U kunt uw bijdrage per e-mail sturen naar de redactie of opsturen naar het secretariaat OKB.

Menu