MAGAZINE

Verenigingsblad

Oud Bathmen is het verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen e.o.Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor leden.

Inhoudsopgave maart 2021 (41e jaargang, nr 1)

1             Van de redactie
2             Bestuur
3             Van het bestuur
4             In memoriam Willy van der Meij-te Winkel
4             Aula begraafplaats Deventerweg
7             Mijn familie Rietman
14           We waren er bij
15           Nieuwe leden
16           Uit het lange leven van Riek Stegink
27           Uit ons archief
32           Bathmense Landen

Redactie

Oud Bathmen wordt samengesteld onder eindredactie van Henk ten Katen.

Enkele artikelen uit recente afleveringen:
– De Bathmense Kermis en alles daaromheen
– Historische achtergronden van de winterwandeling
– De groei en groeistuipen van Bathmen
– In gesprek met: ….. (Bathmenaren)

Inhoudsopgave 1981-2019

De inhoudsopgave van Oud Bathmen vanaf 1981 t/m 2019(dec) staat in de index op onderwerp.Dit pdf-bestand is ook te doorzoeken op woord of auteur.Wilt u een bepaald artikel lezen, kom dan naar ons HIP (Historisch InfoPunt,Schoolstr.).

Inleveren kopij

Wilt u een historisch verantwoorde bijdrage leveren aan Oud Bathmen?
De uiterlijke inleverdata voor de kopij zijn:

  • 15 februari
  • 1 mei
  • 1 augustus
  • 15 oktober

U kunt uw bijdrage per e-mail sturen naar de redactie of opsturen naar het secretariaat OKB.

Menu