VERENIGING

De Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB) is een vereniging met meer dan 900 leden. Doel is het vergaren en verspreiden van kennis over Bathmen en de bijbehorende buurschappen.

We organiseren lezingen, winterwandelingen, en af en toe een zomerexcursie.
Daarnaast verschijnt ons kwartaaltijdschrift “Oud Bathmen”. Hierin wordt de historie van Bathmen van vele kanten belicht en geïllustreerd met mooi en uniek fotomateriaal.

Vindt u de geschiedenis van Bathmen belangrijk, word dan lid van onze vereniging. Meldt u aan door het machtigingsformulier  te printen en na invulling op te sturen naar onze penningmeester: mevr. Bea Lefeber-Van Ark, Deventerweg 38, 7437 BJ Bathmen.

Menu