CONTACT

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Fill out this field
27 - 2 = ?
Enter the equation result to proceed

Secretariaat OKB

Mevr. Marlies ter Horst
Vegerinkskamp 38b
7437 GA Bathmen

E-mail: secretariaat@okbbathmen.nl

Archief/ Historisch Informatie Punt

Aula Oude begraafplaats
Deventerweg 8A
7437 BJ Bathmen

E-mail: archief@okbbathmen.nl

Openingstijden

wo 9.30-12.00 uur

do 13.30-16.00 uur

Menu