MAGAZINE

Verenigingsblad

Oud Bathmen is het verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen e.o.Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor leden.

Inhoudsopgave september 2022 (42e jaargang, nr 3)

1   Van de redactie
2   Inhoud / nieuwe leden / bestuur
3   Van het bestuur
4   Van Bolestuw naar Bollestuw
15   Wederopbouw en Sallands erfgoed
29  Van karrenspoor tot klinkerweg
35  Uit ons archief
36  Dorpsschool 1912-1920

 

Redactie

Oud Bathmen wordt samengesteld onder eindredactie van Henk ten Katen.

Enkele artikelen uit recente afleveringen:
– De Bathmense Kermis en alles daaromheen
– Historische achtergronden van de winterwandeling
– De groei en groeistuipen van Bathmen
– In gesprek met: ….. (Bathmenaren)

Inhoudsopgave 1981-2022

De inhoudsopgave van Oud Bathmen vanaf 1981 t/m 2022 (maart) staat in de index op onderwerp. Dit pdf-bestand is ook te doorzoeken op woord of auteur. Wilt u een bepaald artikel lezen, kom dan naar ons HIP (Historisch Info Punt, Deventerweg 8A).

Inleveren kopij

Wilt u een historisch verantwoorde bijdrage leveren aan Oud Bathmen?
De uiterlijke inleverdata voor de kopij zijn:

  • 15 februari
  • 1 mei
  • 1 augustus
  • 15 oktober

U kunt uw bijdrage per e-mail sturen naar de redactie of opsturen naar het secretariaat OKB.

Menu