MAGAZINE

Verenigingsblad

Oud Bathmen is het verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen e.o.Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gratis voor leden.

Inhoudsopgave december 2023 (43e jaargang, nr 4)

1    Colofon
1    Van de redactie
2    Inhoud
3    Van het bestuur
4    Winterwandeling
5    In memoriam
6    The Brilmans in Canada
11  Apenhuizen
20  Kippen in Bathmen (deel 2)
28  Bestuur bedankt

 

 

Redactie

Enkele artikelen uit recente afleveringen:
– Rangen en standen in Bathmen in de negentiende eeuw
– Historische achtergronden van de winterwandeling
– Complete fotoserie van bevrijding Bathmen
– Uit ons archief
– In gesprek met: ….. (Bathmenaren)

Inhoudsopgave 1981-2023

De inhoudsopgave van Oud Bathmen vanaf 1981 t/m 2023 (juni) staat in de index op onderwerp. Dit pdf-bestand is ook te doorzoeken op woord of auteur. Wilt u een bepaald artikel lezen, kom dan naar ons HIP (Historisch Info Punt, Deventerweg 8A).

Inleveren kopij

Wilt u een historisch verantwoorde bijdrage leveren aan Oud Bathmen?
De uiterlijke inleverdata voor de kopij zijn:

  • 15 februari
  • 1 mei
  • 1 augustus
  • 15 oktober

U kunt uw bijdrage per e-mail sturen naar de redactie OKB.

Menu