VERENIGING

De Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB) is een vereniging met meer dan 900 leden. Doel is het vergaren en verspreiden van kennis over Bathmen en de bijbehorende buurschappen.

We organiseren lezingen, winterwandelingen, en af en toe een zomerexcursie.
Daarnaast verschijnt ons kwartaaltijdschrift “Oud Bathmen”. Hierin wordt de historie van Bathmen van vele kanten belicht en geïllustreerd met mooi en uniek fotomateriaal.

Vindt u de geschiedenis van Bathmen belangrijk, word dan lid van onze vereniging. Meldt u aan door het aanmeldformulier  te printen en na invulling op te sturen naar onze penningmeester: Johan Nahuis, Koningin Wilhelminalaan  7, 7437 XT Bathmen.

De contributie bedraagt €20,-. Indien u buiten Bathmen woont, dan wordt het magazine Oud Bathmen per post verstuurd en betaalt u €10,- voor de verzending van 4 keer Oud Bathmen. Alle contributies worden geïnd per automatische incasso.

Het bestuur oktober 2022

Menu