WERKGROEPEN

Algemeen 

Ons document- en foto/video-archief en de bibliotheek zijn gehuisvest in het Historisch Info Punt, Deventerweg 8A , 7437 BJ Bathmen. U bent van harte welkom in ons archief tijdens de openingstijden en “Duik in de geschiedenis van Bathmen”.

Enthousiaste vrijwilligers zullen u graag helpen! De toegang is gratis.

Werk- en projectgroepen


Documenten werkgroep:
De werkgroep archiefonderzoek verzamelt en digitaliseert informatie over gebouwen, personen, verenigingen, en genealogieën in relatie tot de plaatselijke geschiedenis.

Projectgroep Boonstra-archief: De heer Boonstra heeft veel gegevens vastgelegd over het buitengebied van Bathmen. De werkgroep onderzoekt het Boonstra-archief en zet deze om in digitale vorm.

Projectgroep Digitalisering: Een aantal mensen is fanatiek bezig om zo veel mogelijk documenten te scannen en te ontsluiten.


Foto-en video werkgroep:
De werkgroep foto- en videoarchief zorgt voor ordening, digitale vastlegging en uitbreiding van de omvangrijke collectie foto- en filmbeelden. Voor presentaties en tentoonstellingen wordt vaak gebruik gemaakt van authentiek materiaal uit ons archief.


Werkgroep Cultureel Erfgoed
: Het doel van de werkgroep is, het onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed van Bathmen (materieel en immaterieel) aan bewoners van Bathmen en geïnteresseerden. Het erfgoed van Bathmen positief naar ‘buiten brengen’ en mogelijk de kwaliteiten versterken. Het gaat b.v. om het Bathmens/Sallands dialect, Bathmense tradities en karakteristieke bouwwerken.

Lezingen cie: Enkele mensen weten steeds weer interessante onderwerpen en sprekers te regelen.

Groep Midwinterwandeling: Een enthousiaste groep die de winterwandeling uitzet in het buitengebied van Bathmen. De winterwandeling wordt altijd de laatste zondag voor Kerst gelopen en is alleen toegankelijk voor leden en introducés.

Bibliotheek: In onze eigen bibliotheek worden boeken, tijdschriftartikelen en krantenknipsels verzameld over Bathmen, de regio en verwante onderwerpen. De collectie is gratis te raadplegen in ons archief; stukken worden alleen uitgeleend aan leden OKB.

Werkgroep Onderhoud Oude Begraafplaats: Het doel van deze werkgroep is om de oude begraafplaats op te knappen.

Menu